‘Atuitui’ia au ki te au peu o toku kainga ipukarea

Te tumu tapura no teia epetoma-  “Atuitui’ia au ki te au peu o toku kainga ipukarea.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Kia orana kotou katoatoa. 

Ko matou tei’a te aronga anga’anga katoatoa o te Tu’anga Taporoporo te tuoro’oro atu nei ia kotou i teia epetoma akaepaepa’anga i to tatou reo Maori Kuki Airani. 

Te tumu tapura no teia epetoma-  “Atuitui’ia au ki te au peu o toku kainga ipukarea.

Me atu’i tatou i’ ta tatou peu Maori, ka anoano’ia tatou i te paruru e te akameitaki i to tatou aorangi natura ei Ipukarea Tumanava. Me e I’pukarea Tu’manava to tatou, ka vai rai ta’ tatou peu mei te vairakau maori. 

E mea tau, kia tiaki e kia paruru tatou i to tatou ao natura ei parauanga na ta tatou anau e te uki a muri mai. 

Teia tetai au kupu no runga i to tatou aorangi e pera tona uri’anga ki roto ite reo papa’a ei apiianga no tatou i teia epetoma. 

Akamaroiroi!

Explore Other News

National Environment Service completes development of Environment (Seabed Mineral Activities) Regulations 2023

The Environment Regulations encompass aspects related to seabed mineral activities including environmental assessments, applicable standards…

Marae Moana efforts revived with the issuing of the new warrants

These representatives provide a wealth and wide range of knowledge and technical skills from multiple…

About Nes

The National Environment Service is established to protect, conserve and ensure the Cook Islands environment is managed sustainably. The agency is headed by a Director with delegated powers to carry out the functions of the Environment Act 2003.

Follow us on Social Media

Careers Update

Follow & Connect with Us

Explore Cook Islands

Stay Connected & Get the Latest News from the National Environment Service