Ture Tamanako no te Tuanga Taporoporo 2024

Ko teia te au manamanata tei ngere i roto i te Ture Nui o te Aorangi. Ko te tauianga reva, ao natura, tita (repo), te reporepoanga o te pae moana, te takinokinoanga o te au mea natura e pera katoa te au tu kaui o te akapuapinga moni mei te turoto i  runga i te enua (te au are ou) e te moana.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Te mataora nei matou te Tuanga Tapororo i te akakite atu e, kua akamata te tukuanga nakirokiranga e te kimi marama no te Ture Tamanako Akateretereanga Aorangi 2024.
Te ariki nei te Tuanga Taporoporo i toou au manako.

Te kite nei te Kavamani o te Kuki Airani i te anoano kia akamatutu i te au takaianga e pera katoa te au akateretereanga o te aorangi ma te akameitaki atu i te tango o teia ture tamanako. Ko te akakoroanga o teia ture tamanako ko te akakoukou I tetai au manamanata tei ngaropoinaia i roto i te Ture Nui o te Aorangi (Environment Act 2003). Ko teia te au manamanata tei ngere i roto i te Ture Nui o te Aorangi. Ko te tauianga reva, ao natura, tita (repo), te reporepoanga o te pae moana, te takinokinoanga o te au mea natura e pera katoa te au tu kaui o te akapuapinga moni mei te turoto i  runga i te enua (te au are ou) e te moana.

Te aru nei teia ture tamanakoanga i te kaveinga no runga i te Aorangi o te Kuki Airani (National Environment Policy 2022-2032) tei akatangoia i te marama Titema 2022. Kua kite te Tuanga Taporoporo e, e au takaianga paruparu e te apikepike te tua o te ture e te akateretereanga. Tetai tu kaui, e maata te au kaveinga, ture tamanako, ture nui i roto i te Kuki Airani I runga I te moana, vai, enua, ao natura e te repoanga i runga i te enua.

Me ingangaro koe i te tata i tetai tukuanga tau no runga i teia ture tamanako, me ka tika, i te taaangaangaia teia peapa

Kia tae mai I te Varaire ra 9 o Aukute 2024 i mua ake i te ora 4 i te aiai
Me e uianga taau, taniuniu mai ia Tekura Moeka’a i runga i te imera tekura.moekaa@cookislands.gov.ck 

Me e uianga taau, taniuniu mai ia: 

Tekura Moeka’a I Akaaere, Tu’anga Parani ete Atuitui Korero
tekura.moekaa@cookislands.gov.ck

Roselyn Strickland I Tu’anga Tapoproporo, Roia
roselyn.strickland@cookislands.gov.ck.

Explore Other News

Water, Gender and Climate Change – addressing gender gaps in the Pacific

Participants were taught the basic skills and knowledge to use the internationally recognised Toolkit on…

About Nes

The National Environment Service is established to protect, conserve and ensure the Cook Islands environment is managed sustainably. The agency is headed by a Director with delegated powers to carry out the functions of the Environment Act 2003.

Follow us on Social Media

Careers Update

Follow & Connect with Us

Explore Cook Islands

Stay Connected & Get the Latest News from the National Environment Service